Begeleiding

Visie

Onze sportschool zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor elke leerling.
We staan voor een beleid op maat waarin hulp geboden wordt op het gebied van onderwijsloopbaan, leren en studeren, welbevinden en gezondheid.

We bieden standaard een brede basiszorg in de klas aan.
We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod op verschillende vlakken, zoals taal, concentratie, verwerken van leerstof, zelfstandig werken, luisterhouding, structuur zien en brengen, ...

Het eerste aanspreekpunt voor de leerling is steeds de klascoach/sportcoach.
Is er verhoogde zorg of uitbreiding van zorg nodig, dan wordt dat samen met de interne leerlingbegeleiding, de ouders en indien nodig het CLB op maat uitgewerkt.

leerlingen vinger in lucht

Cel Leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de interne leerlingenbegeleiders, het leerlingensecretariaat, het CLB en de directie.

Op dit tweewekelijks overleg wordt gezocht naar oplossingen, tussenkomsten, begeleidingsacties, …
De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

Het CLB biedt ons ondersteuning en neemt waar nodig contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen en zo extra begeleiding te kunnen bieden.

Scroll naar top