Vlaams aanmeldsysteem

Bij wie kan terecht voor hulp bij het aanmelden? 

Dienst Flankerend Onderwijsbeleid, onderwijs@hasselt.be, 011 23 90 62 (tijdens de kantooruren).

Moet ik mijn kind aanmelden? 

Als u uw kind niet digitaal aanmeldt, kunt u het pas vanaf 16 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024. Op dat moment bestaat de kans dat er niet in alle scholen nog vrije plaatsen zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden? 

Voor hoeveel scholen meld ik mijn school best aan? 

Meld uw kind aan voor meer dan één school. U vergroot daarmee de kans dat uw kind een plaats heeft. We raden aan om minstens drie scholen op te geven. Voor 1B is het zelfs aangewezen om voor meer dan drie scholen aan te melden.

Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 16 mei 2023) om te gaan inschrijven.

Hoe orden ik de scholen die ik verkies best? 

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem probeert uw kind altijd een plaats toe te kennen in de school van uw hoogste voorkeur. 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang? 

Neen. Het tijdstip speelt geen rol voor de rangschikking. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden (vanaf 27 maart 2023 om 9.00 uur tot en met 21 april 2023 om 13.00 uur).

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden? 

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag dan of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.

Kan mijn kind toegewezen aan een school waarvoor ik niet aangemeld heb? 

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er? 

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op https://www.naarschoolinvlaanderen.be/ voor de aanmeldingsperiode (op 17 maart 2023).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

De leerlingen worden geordend op basis van:

Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’? 

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere leerlingen in de secundaire school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de secundaire scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. Een pleeg- of stiefouder die op school werkt, geeft dus geen recht op voorrang. Een ouder die in een basisschool werkt, gelegen op dezelfde campus, geeft eveneens geen recht op voorrang.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de secundaire school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

Ik weet nog niet of mijn kind zal instappen in 1A of 1B. Wat doe ik? 

Vraag de extra brochure in de basisschool van uw kind of aan het CLB. 

U kan uw kind aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als u uw kind voor beide richtingen wil aanmelden omdat u nog niet zeker bent of uw kind naar 1A of 1B zal gaan, dan meldt u uw kind aan met het eigen rijksregisternummer voor 1A en contacteert nadien de beheerder. Een van de beheerders zal u verder helpen voor de aanmelding voor 1B. U kan immers maar 1 aanmelding registreren met het rijksregisternummer van uw kind.

Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik? 

Een rijksregister is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u een van de beheerders. 

Ik wil iets wijzigen aan mijn aanmeldingsdossier nadat ik indiende. Wat moet ik doen? 

Contacteer in dat geval een beheerder van het aanmeldingssysteem via e-mail. Voor een aanpassing aan een dossier hebben wij een schriftelijke neerslag nodig van de gevraagde wijzigingen.

Welk adres geef ik op? 

Het domicilieadres van het kind. Op het moment van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. De afstand tot de school speelt geen rol bij de ordening.

Wanneer ontvang ik het resultaat van de aanmelding? 

Op 4 mei 2023 ontvangt u het resultaat van uw aanmelding.

Welke resultaten zijn er mogelijk? 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de weigeringslijst geldig? 

Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde leerlingen te respecteren tot en met 6 oktober 2023.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was? 

Als u van mening bent dat er een technische of materiële fout werd gemaakt dan kan u terecht bij de ombudsdienst inschrijvingen.

Wie zetelt in de ombudsdienst inschrijvingen? Een vertegenwoordiger van de betrokken schoolbesturen, ouders, de gemeenten en de LOP-voorzitter.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?

Hoe? Leg een klacht of vraag voor via Lokaal Overlegplatform (LOP), arif.akgonul@ond.vlaanderen.be, 02 553 50 24 (tijdens de kantooruren).

Indien u vindt dat uw weigering onterecht was, kan u zich ook wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten (binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het resultaat). Een klacht die is ingediend bij de commissie inzake leerlingenrechten, wordt niet behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen. Wel kan een klacht eerst worden behandeld door de lokale disfunctiecommissie en nadien bij de commissie inzake leerlingenrechten.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperiode? 

Bij de ombudsdienst inschrijvingen kan je drie soorten meldingen doen:

Het reglement van orde van de ombudsdienst inschrijvingen kan worden opgevraagd bij de LOP-deskundige: arif.akgonul@ond.vlaanderen.be

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school? 

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

Wat als ik geen computer of internet heb? 

Ga langs bij http://www.naarschoolinhasselt.be/