Opleidingsaanbod 2de en 3de graad

TWEEDE EN DERDE GRAAD


LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT +  SPORTWETENSCHAPPEN

De bovenbouw van de GO! Next sportschool in Hasselt biedt een vervolg op de eerste graad. De school geeft de mogelijkheid om een kwaliteitsvolle studie te combineren met nog meer uren sport.

De sportieve leeromgeving die de school creëert, betekent een meerwaarde in het opvoedingsproject van elke leerling. De afwisseling van sport en studie stimuleert leerlingen zowel op sportief als op intellectueel vlak. Alle sportieve leerlingen, van topsporter tot recreant, zijn welkom in onze school. Niet alleen sport dragen we hoog in het vaandel, wij leggen de lat ook hoog op studiegebied zodat onze leerlingen alle kansen krijgen om in het vervolgonderwijs succesvol te zijn. Onze school biedt extra ondersteuning aan of extra uitdagingen voor de leerling.

SAMEN LEREN SAMENLEVEN … SAMEN  SPORTEN

GO! Next sportschool Hasselt biedt twee studierichtingen aan: sportwetenschappen (ASO) en lichamelijke opvoeding en sport (TSO). In de studierichting sportwetenschappen krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator. De richting lichamelijke opvoeding en sport beschouwt de sporttechnische component als een doel op zich en combineert aanleg voor sport met een degelijke algemene vorming.

Beide studierichtingen hebben verdere studies als doel. Terwijl de richting lichamelijke opvoeding en sport de leerlingen vooral voorbereidt op vervolgonderwijs op bachelor-niveau, mikt de richting sportwetenschappen eerder op universitaire  studies.

De leerlingen krijgen naast een verplichte waaier aan sport de mogelijkheid zich extra te bekwamen in één van de vijftien aangeboden keuzesporten: atletiek, basketbal, budo

(gevechtssporten), dans, golf, handbal, rugby, sportklimmen, tennis, triatlon, turnen, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen.

Flexitrack: onze flexibele  leertrajecten

Leerlingen die hun sport op hoog niveau beoefenen en buiten de schooluren een zwaar sportprogramma volgen, kunnen instappen in ons Flexitrackprogramma. De trajectbegeleider werkt in samenspraak met de ouders een passend en individueel leertraject uit.

Bedrijfsbeheer

De leerlingen die de richting lichamelijke opvoeding en sport volgen kunnen na hun zesde jaar het diploma basiskennis bedrijfsbeheer behalen. Het behalen van dit diploma is een extra troef voor wie later zelfstandig een onderneming wil opstarten.