Visie

Sportschool Hasselt wil jongeren voorbereiden op een actieve, sportieve en gezonde rol in de maatschappij. Een degelijke opleiding, zowel op het gebied van studie  en sport, biedt hiertoe de beste kansen. De opleiding op onze school beperkt zich echter niet alleen op kennisoverdracht en sportieve talentontplooiing, maar legt ook de nadruk op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en attitudes.

Het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO) dat steunt op ‘Samen leren Samenleven’ is de grote pijler waarop de visie van onze school steunt. Het PPGO staat voor een realistische afspiegeling van onze hedendaagse maatschappij.

We leggen de fundamenten voor actief burgerschap, er wordt gewerkt rond de belangrijkste maatschappelijke waarden. Als school van het GO! bieden we elke leerling gelijke kansen. Om deze gelijke kansen te waarborgen hanteren wij belangrijke bouwstenen:

  • Iedereen is VIP! Elke leerling wordt benaderd als een unieke persoonlijkheid, een waardevol individu met zijn eigen interesses, ambities en talenten;
  • Kwaliteitsvol onderwijs is de rode draad, dit voor alle domeinen;
  • De focus ligt op talent. Het ontdekken van en verder ontwikkelen van zijn twee belangrijke speerpunten in een schoolloopbaan;
  • Competentiegericht onderwijs waar kennis, vaardigheden en attitudes hand in hand gaan. De leerlingen moeten in staat zijn oplossingen te vinden voor complexe situaties waarin ze terecht komen;
  • De school is een weerspiegeling van de maatschappij met een gezonde sociale mix.

We streven dit elke dag opnieuw na door:

  • te differentiëren, excelleren en innoveren
  • we creëren een brede open school. Maatschappij en school ontmoeten elkaar
  • onze leerlingen te begeleiden en zorg te verlenen waar het nodig is
  • Taal actief te integreren in de verschillende lessen