Internaat De Mix

Internaat De Mix is het campusinternaat van scholengroep GO! Next, gelegen in de elfde- liniestraat te Hasselt. Veel van onze internen hebben hun woonplaats ver buiten Limburg. Wij bieden opvang en begeleiding aan 150 leerlingen uit het secundair onderwijs.
Het internaatteam bestaat uit 1 beheerder en 11 opvoeders. Al onze opvoeders hebben een pedagogisch diploma of zijn hiervoor in opleiding.

Internaat de Mix voorziet opvang van zondagavond tot vrijdag na school. Op lesvrije dagen zijn internen thuis.

Tijdens de lesuren bevinden de leerlingen zich op school en is het internaat in principe niet toegankelijk.

Wij integreren de waarden van GO! Next in onze werking en dragen deze mee uit:

  • –  Welbevinden: wij bieden warme zorg; wij zijn echt betrokken en oprecht geïnteresseerd. We zetten in op talenten van internen en personeel. We spreken van leermomenten; fouten maken mag mits je eruit leert en deze herstelt.

  • –  Motivatie: leerplezier is 1 van onze waarden, wij geloven in ‘samen leren samenleven’.

  • –  Maatschappelijke meerwaarde: RESPECT is onze kernwaarde, zelfrespect en verdraagzaamheid zijn voor ons belangrijke kapstokken.


De begeleiding in ons internaat is in de eerste plaats een groepsgebeuren maar er worden ook individuele accenten gelegd.

Elke intern heeft een persoonlijke begeleider, deze persoon is voor school en ouders een vast aanpreekpunt. Hij/ zijn volgt de intern op valk van welzijn en schools functioneren (studie) op.

Tijdens vaste momenten van studie trachten wij een studie bevorderende sfeer en structuur in het internaat te creëren. Wij voorzien een gedifferentieerd aanbod van toezicht en ondersteuning bij het organiseren van studie en taken (studieplanning).

Een internenbegeleider werkt samen met de leerlingbegeleiders van de scholen en het CLB.Hier probeert men voor internen met nood aan ‘verhoogde zorg’ een aanpak op maat te creëren.

Voor meer informatie bezoek onze website. Hier kan u zich registreren voor een persoonlijke kennismaking via contact.

https://de-mix.be/

IMG_6157 kopie

Welbevinden

Een veilige en warme plaats waar je kan openbloeien en jezelf kan zijn. Een tweede thuis.

Motivatie

Je wordt dagelijks gemotiveerd tot zo veel mogelijk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Maatschappelijke meerwaarde

Hier leer je belangrijke levenslessen, nuttige vaardigheden en onmisbare attitudes.

Dagindeling

DI, DO, VR

07u00

Opstaan

07u30

Ontbijt

08u00

Afsluiten toegang verdiepen

08u15

Sluiting eetzaal

12u30

Warme maaltijd

15u00

Ontspanningsruimte beneden

15u45

Kamerstudie

17u30

Avondmaal

18u15

Naar de kamers

18u30

Verplichte studie

19u45

Einde studie + collatie + ontspanning

21u00

1e graad naar de kamer + toilet maken

21u30

Lichten uit

22u00

2e & 3e graad naar de kamer + stilte

22u30

Lichten uit

WO

07u00

Opstaan

07u30

Ontbijt

08u00

Afsluiten toegang verdiepen

08u15

Sluiting eetzaal

12u00

Middagmaal + opruimen kamer

13u30

Start namiddagactiviteit

17u30

Avondmaal

18u15

Naar de kamers

18u30

Verplichte studie

19u45

Einde studie + collatie + ontspanning

21u00

1e graad naar de kamer + toilet maken

21u30

Lichten uit

22u00

2e & 3e graad naar de kamer + stilte

22u30

Lichten uit

Contact

Wil je meer informatie? Wil je een bezoek brengen? Neem zeker contact met ons op! 

011 25 65 88
beheerder@de-mix.be

Elfde-Liniestraat 20
3500 Hasselt

www.de-mix.be