Eerste graad

De Middenschool: A-stroom met optie sport

shutterstock_342655283(1)

Lessentabel

Pedagogisch project

Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. Enerzijds worden doorzettingsvermogen, teamspirit en fair play uit de sportlessen doorgetrokken naar onze aanpak in de algemene vakken, anderzijds vormt de verscheidenheid aan sportopties een sterk motiverende factor voor de studieaanpak van de leerling.
Met het oog op de toekomst leggen we het hoofdaccent op vakinhoudelijke competenties en studieresultaten, zodat de leerling na het tweede jaar vrij is om te kiezen voor sport of om eender welke andere studierichting aan te vatten.

Een ervaringsgerichte context

Buiten de eigen sportinfrastructuur werken wij samen met tal van externe partners die onze ervaringsgerichte aanpak en realistische context mee vorm geven. Al onze sportcoaches zijn experten binnen hun sporttak en hebben jarenlange nationale en/of internationale ervaring. Onze school neemt deel aan zowel nationale (MOEV) als internationale (ISF) schoolcompetities.

tweede graad

Sportwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding en Sport

talaviya-rahul-cvw7blpDcOE-unsplash

In onze sportschool kan je twee studierichtingen volgen: Sportwetenschappen(doorstroom) en Lichamelijke Opvoeding en Sport (dubbele finaliteit).

In de studierichting sportwetenschappen krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator.

De richting lichamelijke opvoeding en sport beschouwt de sporttechnische component als een doel op zich en combineert aanleg voor sport met een degelijke algemene vorming.

Lessentabel 2de graad

Derde graad

Sportwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding en Sport

foto-t-3LaT6YGqn1g-unsplash

In onze sportschool kan je twee studierichtingen volgen: Sportwetenschappen(doorstroom) en Lichamelijke Opvoeding en Sport (dubbele finaliteit).

In de studierichting sportwetenschappen krijgen de leerlingen een wetenschappelijke vorming met sport als motivator.

De richting lichamelijke opvoeding en sport beschouwt de sporttechnische component als een doel op zich en combineert aanleg voor sport met een degelijke algemene vorming.

Beide studierichtingen hebben verdere studies als doel. Terwijl de richting lichamelijke opvoeding en sport de leerlingen vooral voorbereidt op vervolgonderwijs op bachelor-niveau, mikt de richting sportwetenschappen eerder op universitaire studies.

Lessentabel 3de graad

Sportclub- en Fitnessbegeleider

meghan-holmes-buWcS7G1_28-unsplash

Specialisatiejaar Sportclub- en Fitnessbegeleider (Se-n-Se)

Word een specialist
Sportschool Hasselt bereidt haar leerlingen in de eerste plaats voor om vervolgstudies (bachelor- of masterniveau) aan te vatten.
Wie zich echter nog niet helemaal klaar voelt voor deze volgende stap of in zichzelf een gedreven sportcoach ziet, kan een 7de jaar sportclub- en fitnessbegeleider volgen.
Dit Se-n-Se-jaar bereidt de leerlingen voor op een beroep in de sportieve vrijetijdsbesteding. Het is de bedoeling dat ze de sleutelvaardigheden en competenties verwerven waarover een fitnessbegeleider, personal trainer, animator van sportactiviteiten of ontspanning en vrije tijd moet beschikken.
Het behalen van het eindcertificaat geeft de leerling een stevige voet tussen de deur om onmiddellijk werk te vinden in de sportsector of deel te nemen aan vervolgopleidingen binnen de Vlaamse trainersschool.

Toelatingsvoorwaarden

Dit bijkomende jaar is een vervolgopleiding binnen het studiegebied Sport.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een basiskennis hebben van trainingsleer, sportfysiologie en anatomie.
Als basisvoorwaarde geldt dat de leerling in het bezit moet zijn van een diploma secundair onderwijs. De rechtstreekse toelating hangt af van de gevolgde richting in de derde graad.
Vanuit studierichtingen die niet tot het studiegebied Sport horen, is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.

Extra troeven

Tijdens de opleiding Sport- en fitnessbegeleider kan de leerling nog 5 extra diploma’s behalen:

Bedrijfsbeheer

Hoger Redder (VTS)

Initiator algemeen gedeelte (VTS)

Initiator fitness specifiek gedeelte (VTS)

Instructeur B algemeen gedeelte (VTS)

Physical Trainer in samenwerking met Physical Coaching Academy

Wat houdt de opleiding Physical Trainer in?

De opleiding ‘Physical Trainer’ is bestemd voor iedereen die fundamentele kennis wil opdoen om werkzaam te zijn in de fitness- en gezondheidssector. Deze opleiding in combinatie met school is uniek in Vlaanderen.
Indien je geslaagd bent voor deze opleiding , kan je je als Fitness Instructor ( EQF level 3 ) registreren bij EREPS ( European Register of Exercise Professionals) . De registratie in het EREPS staat garant voor kwaliteit en professionaliteit en opent vele deuren in de sportsector.
EREPS wordt ook erkend door Europe Active, de Europese overkoepelende organisatie in sport en gezondheid.

topsport

louis-z-s-ufcDM0ApEBs-unsplash

Topsport Golf

Golf Vlaanderen leidt op de topsportafdeling van onze sportschool jongeren op om zowel hun golf- als studiecarrière alle kansen te geven.
De doelstelling is om ambitieuze én talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Studeren op de GV-Topsportschool kan niet zomaar. In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en je moet de ambitie hebben om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak. Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie in de commissie zetelen. Zij nemen de beslissing, op voorstel van Golf Vlaanderen, over de toekenning van het topsportstatuut.
Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor één schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter dus elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om het statuut te hernieuwen.
Op studiegebied worden de topsportleerlingen individueel begeleid om hun kans op hogere studies te vrijwaren.

Informatie Golf Vlaanderen

Wens je een statuut aan te vragen?

Golf Vlaanderen
Karine Guerman – Sporttechnisch Directeur

 • Leuvensesteenweg 643/3, 1930 Zaventem

   

 • 02 752 83 30

  Enter description text here.

 • info@golfvlaanderen.be

 • www.golfvlaanderen.be

Om topsporters in bovenstaande sporten alle kansen te geven om zowel in de sport als op school uit te blinken, stippelde de Vlaamse overheid een flexibel leertraject buiten de topsportafdeling uit. Dat stelt toptalenten in staat om sport en school in de best mogelijke omstandigheden te combineren.
Over wie het topsportstatuut F krijgt toegewezen, beslist de selectiecommissie van het Topsportconvenant (samengesteld uit vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, VSF en BOIC). Het zijn de unisportfederaties die oordelen over de kwaliteit die de sportclubs bieden en de bereidheid van een school om een flexibel leertraject toe te passen en in te passen.
Over het specifieke leertraject tijdens de reguliere schooltijd beslist de klassenraad.

F-statuut tennis, voetbal, triatlon

Lessentabel

Contact

 • michel.tuts@sportschoolhasselt.be

   

   
   

flexitrack

Je hebt enorm veel talent maar je komt niet in aanmerking voor een topsportstatuut? Geen nood, met het flexitrackprogramma van onze school krijg je de kans om topsport te combineren met studies waardoor je op beide vlakken hoog kan scoren.

Wat houdt het flexitrack  precies in?
Een trajectbegeleider werkt in samenspraak met je ouders een passend en individueel leertraject uit. Je kan dan  bijvoorbeeld tijdens de schooluren een extra training gaan volgen.
Dit flexibel leertraject wordt vervolgens voorgesteld aan de begeleidende klassenraad die het voorstel moet goedkeuren. Een gunstig advies krijg je van de klassenraad als je voldoet aan twee voorwaarden:

 • een vrijstelling van lesuren mag geen negatieve invloed hebben op je leerprestaties.
 • de leerstof van de weggevallen lesuren kan door jou zelfstandig verwerkt worden.

 

Contact

 • michel.tuts@sportschoolhasselt.be

   
   
   
   

Scroll naar top