Sport met een S.

#goforgold

Ben jij sportief? Ben jij sportminded? Ben jij het nieuwe (sport)talent? Adem jij sport?

Sport zit in onze genen! Onze coaches zijn één voor één specialisten in hun vakgebied. Onze coaches vertrekken vanuit jouw talenten en kennis. Competenties staan centraal in onze school. We bereiden jullie voor op een actieve, sportieve en gezonde rol in de maatschappij. Na een schoolloopbaan in onze school ben je in staat om toe te treden tot de arbeidsmarkt of om jouw verdere studieloopbaan aan te vatten.

Het leerproces in onze school start steeds met een sense of urgency die jou prikkelt om met de aangeleerde leerstof aan de slag te gaan. Jij neemt jouw leerproces in handen samen met onze coaches, wij dagen jou constant uit naar een next level, dit voor al onze onderwijsaspecten. Feedback ondersteunt jouw leerproces, zo weet jij steeds hoe ver je staat in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Jouw leren is niet gebonden aan tijd en ruimte. Onze school biedt jou alle kansen in een hypermoderne en uitgeruste leeromgeving. Kortom jouw leeromgeving is hybride!

Onze school speelt steeds in op de meest recente onderwijsvernieuwingen. Samen met onze partners: jij als leerling, jouw ouders, experten uit het werkveld, … leer jij in co-creatie. Dit stelt jou in staat om je kennis te delen, te maximaliseren, competenties aan te scherpen en te excelleren in jouw talent(en).

Onze pijlers

KENNIS DELEN

Een kwaliteitsvol aanbod als voorbereiding op jouw verdere loopbaan.

WETENSCHAPPEN

Als basis voor verdere (sport)wetenschappelijke studies.

SPORT

De beoefening van jouw keuzesport, aangevuld met klas-, ploeg- en individuele sport.

LEEROMGEVING

Een hybride maar ook warme leeromgeving.

SCHOOLTEAM

Ons team bestaat uit TOP-coaches die samenwerken met jouw ouders en externen.

Schooluren

Omwille van het flexibel inzetten van onze sportaccommodatie en eetzaal kan de dagindeling doorheen de week variëren.
Begin september krijgt elke leerling een persoonlijk lessenrooster.

Start 1e lesuur

08u20

Pauze (15')

10u05 of 10u55

Middagpauze (50')

12u00 of 12u50

Einde van de lessen (ma-di-do-vr)

15u20 of 16u10

Einde van de lessen (wo)

11u55 of 12u45

De eerste en tweede graad luncht op school. Vanaf het 4e jaar mag je tijdens de middagpauze de school verlaten (als je ouders hiermee akkoord gaan). Een belegd broodje, soep of een slaatje kunnen dagelijks besteld worden of een warme maaltijd op ons naastgelegen internaat.  

Begeleiding

Visie

Onze sportschool zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor elke leerling. We staan voor een beleid op maat waarin hulp geboden wordt op het gebied van onderwijsloopbaan, leren en studeren, welbevinden en gezondheid.

We bieden standaard een brede basiszorg in de klas aan. We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod op verschillende vlakken, zoals taal, concentratie, verwerken van leerstof, zelfstandig werken, luisterhouding, structuur zien en brengen, …

Het eerste aanspreekpunt voor de leerling is steeds de klascoach/sportcoach. Is er verhoogde zorg of uitbreiding van zorg nodig, dan wordt dat samen met de interne leerlingbegeleiding, de ouders en indien nodig het CLB op maat uitgewerkt.

Cel leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de interne leerlingenbegeleiders, het leerlingensecretariaat, het CLB en de directie.

Op dit tweewekelijks overleg wordt gezocht naar oplossingen, tussenkomsten, begeleidingsacties, … De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

Het CLB biedt ons ondersteuning en neemt waar nodig contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen en zo extra begeleiding te kunnen bieden.