Visie

Persoonlijke ontwikkeling in een sportieve leeromgeving

Sportschool Hasselt wil jongeren voorbereiden op een actieve, sportieve en gezonde rol in de maatschappij. Een stevige opleiding, zowel op het gebied van studie als van sport, biedt hiervoor de beste kansen. Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. Doorzettingsvermogen, teamspirit en fair play zijn geen loze begrippen.

image001

Een gezond leef- en studieklimaat voor iedereen

De afwisseling van sport en studie stimuleert leerlingen zowel op sportief als op intellectueel vlak. Iedereen, van topsporter tot recreant, is welkom in onze school.
Door extra ondersteuning of extra uitdagingen aan te bieden, krijgen onze leerlingen alle kansen om in het vervolgonderwijs succesvol door te groeien. Al onze sportcoaches zijn experten binnen hun sporttak en hebben jarenlange nationale en/of internationale ervaring.

Next level aanpak

  • Groot aanbod keuzesporten vanaf de 1ste graad
  • Multimedia
  • Externe partners geven mee vorm aan een ervaringsgerichte aanpak en realistische context

Schooluren

Omwille van het flexibel inzetten van onze sportaccommodatie en eetzaal kan de dagindeling doorheen de week variëren.

Begin september krijgt elke leerling een overzichtelijk lessenrooster.

schooluren algemeen

Begeleiding

Visie

Onze sportschool zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor elke leerling.
We staan voor een beleid op maat waarin hulp geboden wordt op het gebied van onderwijsloopbaan, leren en studeren, welbevinden en gezondheid.

We bieden standaard een brede basiszorg in de klas aan.
We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod op verschillende vlakken, zoals taal, concentratie, verwerken van leerstof, zelfstandig werken, luisterhouding, structuur zien en brengen, ...

Het eerste aanspreekpunt voor de leerling is steeds de klascoach/sportcoach.
Is er verhoogde zorg of uitbreiding van zorg nodig, dan wordt dat samen met de interne leerlingbegeleiding, de ouders en indien nodig het CLB op maat uitgewerkt.

leerlingen vinger in lucht

Cel Leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de interne leerlingenbegeleiders, het leerlingensecretariaat, het CLB en de directie.

Op dit tweewekelijks overleg wordt gezocht naar oplossingen, tussenkomsten, begeleidingsacties, …
De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

Het CLB biedt ons ondersteuning en neemt waar nodig contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen en zo extra begeleiding te kunnen bieden.

Onze partners

Scroll naar top